LPN ผ่านฉลุย 22 อาคารอนุรักษ์พลังงานในงาน BEC Awards 2019

ข่าวบันเทิง Sunday August 11, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ในเครือแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน "BEC Awards 2019" จาก โกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

และในปีนี้ เป็นอีกครั้งที่ LPN ส่งแบบอาคารเข้าร่วมประเมินมากที่สุด และได้รับการ รับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร จาก 137 อาคารที่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาส่งเข้า ร่วมประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณจากการตรวจประเมินดังกล่าว โดยโครงการ LPN ที่ส่งไปทั้งหมดนั้น มีค่าการใช้พลังงานที่ประหยัดกว่ามาตรฐานของกระทรวงพลังงาน และยังสามารถประหยัดค่าไฟต่อปีได้สูงสุด กว่า 70% ในโครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า- ริเวอร์วิว หนึ่งในโครงการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองเป็นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน LPN มีอาคารที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การประหยัดพลังงานจาก พพ. แล้วเกือบ 140 อาคาร จากจำนวนกว่า 700 อาคาร ที่หน่วยงานต่างๆ ส่งเข้า ร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ