พัฒนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 00:00:26 น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ" ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทักษะพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้มีศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง