กรมชลฯต่อยอดศาสตร์พระราชา

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สร้างฝาย-สระน้ำซอยล์ซีเมนต์นำร่องลุ่มชี นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่ากรมชล ประทานโดยศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ประสบผลสำเร็จในการน้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำมาประยุกต์ใช้กับหลักวิศวกรรมชลประทานในการสร้างฝาย ซอยล์ซีเมนต์ (Soil Cement) ทดแทนฝายหินทิ้งแบบเดิม ซึ่งช่วยลดอัตรา รั่วซึม เพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักในตัวฝาย ราคาถูกกว่าฝายคอนกรีต ก่อสร้างไม่ยุ่งยากชาวบ้านทำเองได้ ที่สำคัญอายุใช้งานยืนยาว โดยนำไปทดลองใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีแล้วตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ หลังประสบผลสำเร็จในการสร้างฝายซอยล์ซีเมนต์ดังกล่าว ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำขึ้นเมื่อปี 2559 ที่จ.ขอนแก่น ช่วยเกษตรกรลุ่มน้ำชีใน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ที่ประสบปัญหาน้ำเป็นประจำ ซึ่งได้มีการพัฒนาสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือ เกษตรกรให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรมาต่อเนื่อง ล่าสุดพัฒนาสร้างชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำแบบน้ำหยด พร้อมสร้างสระแบบซอยล์ ซีเมนต์ช่วยเหลือเกษตรที่อยู่ในพื้นที่สูงกว่าฝายให้มีน้ำใช้ ผลที่ได้คือ สระแบบซอยซีเมนต์เก็บน้ำ ใช้น้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เกษตรกรมีน้ำเพียงพอดูแลพืชสวนพืชไร่ตลอดปี ทำให้ภาวะฝนทิ้งช่วงปีนี้เกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับ ผลกระทบใดๆเลย

ด้านนายสุภัทรดิศ ราชธา ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เปิดเผยว่า ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำแบบน้ำหยด ช่วยเกษตรกรประหยัดไฟและน้ำ ซึ่งการสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 30,000บาท แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1 นิ้ว สูบน้ำได้คราวละ 5 ลูกบาศก์เมตร ตัวแผงออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบกระจายน้ำแบบน้ำหยดช่วยให้เกษตรกรใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกพืชแบบน้ำท่วมแปลงประมาณ 80% โดยใน 1 วัน ใช้น้ำเพียง 1 ลูกบาศก์เมตร ดูแลพื้นที่ปลูก 1 ไร่ แผงโซลาร์เซลล์อายุใช้งานประมาณ 25 ปี ราคาไม่แพง เกษตรกรประกอบ บำรุงรักษาได้เอง

"อยากให้เกษตรกรลองหันมาใช้ พลังงานทดแทน เพราะราคาถูก เปรียบเทียบพื้นที่ทั่วไปใช้งบลงทุนต่อไร่ประมาณ 10,000 บาท แต่หากใช้นวัตกรรมที่กล่าวมาจะใช้งบลงทุน 2,500-6,000 บาทเท่านั้น ช่วยลดการแย่งชิงน้ำ ช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐทั้งหมด หากเกษตรกรสนใจ ติดต่อได้ที่ Facebook ชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ หรือ โทรศัพท์ 08-1260-0794 หรือที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-7340" นายสุภัทรดิศ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ