ประกันรายได้ยาง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 00:00:58 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานประชุมหารือมาตรการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง