ช่วยเหลือเกษตรกร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 00:00:09 น.

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ YOUNG SMART FARMER ปี 2562" เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกร ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง