ถนนเซราะกราว รับรางวัลมาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:19 น.

นางสิรินันท์ มณีราชกิจ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง (ทม.) บุรีรัมย์ เข้ารับ รางวัลมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งกรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้น โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ที่ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2561 กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว วิถีไทย เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารริมบาทวิถี ที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และสนับสนุนเศรษฐกิจของพื้นที่ กระตุ้น ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

สำหรับถนนคนเดิน "เซราะกราว วอล์กกิ้ง สตรีท" ที่ได้รับรางวัล อยู่หน้า สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะมี ขึ้นในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. เพื่อให้นำเสนอสินค้า 9 ประเภท จาก ผู้จำหน่ายกว่า 430 ราย มาจำหน่าย ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและ ผู้มาเยี่ยมเยียนได้ซื้อหาและเลือกชม ซึ่งถือเป็นถนนของคนบุรีรัมย์ที่สร้าง รายได้ให้กับชุมชน ปีละกว่า 50 ล้านบาท พร้อมเป็นถนนแห่งการศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการให้แก่ท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง