คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: อบจ.มุกดาหาร-ปชช.สร้างฝายแก้ภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:08 น.

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายก อบจ.มุกดาหาร ได้ระดมเจ้าหน้าที่ อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่เร่งสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นฝายที่ อบจ.มุกดาหารร่วมกับชาวบ้านพังคอง ได้บูรณาการร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาทำเป็นฝายกักเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ ในฤดูฝนไว้ใช้ฤดูแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ สำหรับการก่อสร้างฝายในครั้งนี้หากสร้างเสร็จชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 และบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต.บ้านโคก ได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและให้สัตว์เลี้ยง ได้มีน้ำกินในฤดูแล้ง พร้อมกันนี้เป็นการชะลอการไหลของน้ำ โดย อบจ.มุกดาหาร ได้บูรณาการร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรือฝายกักเก็บน้ำ กันลำห้วยแบบถาวร ความยาว 18 เมตร ความสูง 1.50 เมตร โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีหินก็จะใช้หินเรียงเป็นตัวฝาย พื้นที่ที่เป็นดิน หรือทราย จะใช้กระสอบบรรจุดินหรือทรายวางเรียงเป็นตัวฝาย ขนาดของฝายแตกต่างกันไปตามลักษณะความกว้าง และขนาดของลำห้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง