คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มอบทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอ.แกลง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:45 น.

นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง และประธานกรรมการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย นายบุญส่ง สมุทรเสน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง กลุ่ม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า จ.ระยอง (YEC Rayong) นำโดย นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานกลุ่ม นายทินกร ลาวัณย์เสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 312 ทุน รวมเป็นเงิน 1,384,000 บาท แบ่งเป็น ทุนทั่วไป และทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนขยายโอกาส นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งการมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เริ่มในปี 2544 ได้ตั้ง งบประมาณไว้ครั้งแรกจำนวน 1,000,000 บาท มีผู้ได้รับทุนแบบต่อเนื่องในปีแรก จำนวน 6 ราย ทำให้วันนี้มีนักเรียนที่รับทุนจบการศึกษาประสบความสำเร็จ ในชีวิตเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง