กรมประมงลุยทำลายซากสัตว์น้ำของกลาง

ข่าวทั่วไป 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้า สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ที่มาจากการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยมี นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมง กรมประมง,นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมประมง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สำหรับของกลางที่นำมาทำลายด้วยวิธีการบดและฝังกลบในครั้งนี้ เป็นของกลางตั้งแต่ปี 2559-2561 ซึ่งคดีสิ้นสุดแล้วตกเป็นของแผ่นดิน ประกอบด้วย ของกลางที่มีการกระทำความผิด จำนวน 16 คดี จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ซากม้าน้ำแห้ง, ซากปลาจิ้มฟัน จระเข้แห้ง, ซากปะการัง, ซากกัลปังหา, ซากจระเข้, ซากเต่า, ซากตะพาบน้ำไทย, ซากดาวทะเล, ซากเปลือกหอย และซากหอยงวงช้างตากแห้ง รวมมูลค่า ประมาณ 5,500,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ของกลาง มีการลักลอบนำไปขายทำยา ทำเครื่องประดับ หรือ นำไปตกแต่งอควาเรียม เป็นต้น

โดยมุ่งหวังว่าภารกิจงานการทำลายของกลางในครั้งนี้ จะเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้รับรู้และตระหนัก ถึงปัญหาดังกล่าว และนำไปสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้ของประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

ทำลายซากสัตว์ : คณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ที่มาจากการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 จ.สมุทรสาคร


แท็ก กรมประมง   ลุย  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ