คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: เที่ยวไปบนกรีน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 00:00:18 น.
by Mr.Flower
รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักในยามนี้ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้น

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นและได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่รักการกีฬาประเภทกอล์ฟ ก็คือสนามกอล์ฟ ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยหลายร้อยแห่ง กระจายอยู่ทั่วในทุกภูมิภาคของประเทศ

ตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟ เป็นตลาดที่มี ความน่าสนใจมาก เพราะมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายของ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นกอล์ฟ โดยเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว พบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นกอล์ฟใช้จ่ายสูงกว่าประมาณสามเท่า แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถต่อยอดการขายไปสู่สินค้าการ ท่องเที่ยวด้านอื่นๆ ได้อีกมาก อาทิ โรงแรมระดับห้าถึงหกดาว สปามาตรฐานระดับสูง อาหารที่มีการใช้จ่ายในแต่ละมื้อด้วยราคาสูง รวมถึงตลาดเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์สำหรับ เล่นกอล์ฟ ที่ล้วนแล้วแต่มีราคาค่อนข้างสูง

สำหรับประเทศไทยนับได้ว่าเป็นตลาดกอล์ฟที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวกอล์ฟเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 700,000 คนต่อปี สำหรับรายได้ รวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ล่าสุดอยู่ที่ 3,300 ล้านบาท

จุดเด่นของสนามกอล์ฟในประเทศไทยคือมีหลากหลาย ทั้งความสวยงาม และความยากของการเล่น ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ท้าทายของผู้เล่นกอล์ฟ

ปัจจุบันสนามกอล์ฟในประเทศไทยมีประมาณ 300 แห่งดังนั้นจึงถือได้ว่าตลาดนักท่องเที่ยวในกลุ่มนักกอล์ฟจึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสามารถช่วยยกฐานะของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็น sport destination and world class golf destination ได้ในอนาคต อันใกล้

และด้วยศักยภาพด้านนี้ของประเทศไทย ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดงาน Thailand Golf Travel Mart 2019 ซึ่งเป็นเวทีเจรจาธุรกิจด้านกอล์ฟและการท่องเที่ยวรวมถึงการบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกอล์ฟ เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยในงานดังกล่าวนั้น นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสาร การตลาดได้ยืนยันถึงศักยภาพของความเป็น World class golf destinations ของไทย และคาดการณ์ว่ารายได้จาก นักท่องเที่ยวด้านกอล์ฟในปี 2562 และปี 2563 จะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 3

ส่วนนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการเน้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวตลาดกอล์ฟของประเทศไทยให้แพร่กระจายสู่ระดับเวทีโลก โดยในงานนี้ได้จัดเวทีผู้ซื้อพบผู้ขายโดยมีผู้ซื้อจำนวน 115 ราย จากทั่วโลก เดินทางมาเจรจาธุรกิจกับผู้ขายในประเทศไทย จำนวน 97 ราย และขณะเดียวกันได้เชิญสื่อมวลชนทั้งในและจาก ต่างประเทศกว่า 50 ราย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

สำหรับความเห็นที่ได้รับจากผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าตลาดกอล์ฟของประเทศไทยมีศักยภาพสูงและสามารถ ก้าวขึ้นเป็น World class golf destinations ได้อย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง