ขันนอตโครงการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่

ข่าวทั่วไป 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า กรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา กำหนดแนวทางแก้ปัญหาเป็น 3 แนวทางคือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 จากเดิมระบายน้ำได้ 465 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที 2) การสกัดน้ำไม่ให้เข้าเมือง โดยขุดคลองสายใหม่เพื่อตัดยอดน้ำก่อนไหลเข้าเมือง อัตราการระบาย 2,000 ลบ.ม./วินาที และ 3) ตัดยอดน้ำ โดยสร้างอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง ความจุรวม 120 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ระยะเร่งด่วน กรมชลประทานดำเนินการตามแนวทางที่ 1 ซึ่งเมื่อรวมกับการระบายน้ำของคลองอู่ตะเภา ทำให้ระบายน้ำได้รวม 1,665 ลบ.ม./วินาที อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 และเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ช่วงมรสุมที่ใกล้จะถึงนี้ กรมชลประทานคาดว่า คลองระบายน้ำ ร.1 จะระบายน้ำได้ประมาณ 1,000 ลบ.ม./วินาที ถ้าฝนตกไม่เกิน 200 มิลลิเมตร จะรับมือต่อสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดโครงการที่ยังไม่เรียบร้อย ให้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจ.สงขลา เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยตรวจสอบความพร้อมใช้งานอาคารชลประทานขนาดกลางในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ และกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน คลองธรรมชาติและในอ่างเก็บน้ำตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ