วว.ชวนเยาวชนท่องดินแดนแห่งเกษตรสร้างสรรค์

ข่าวบันเทิง Monday August 19, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "TISTR Land. ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้ แนวคิด (Theme) "TISTR Land. ดินแดนแห่งเกษตรสร้างสรรค์" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขอเชิญชวนเยาวชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมของ วว. ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรม "TISTR Land. ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้แนวคิด (Theme) "TISTR Land. ดินแดนแห่งเกษตรสร้างสรรค์" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่ง กระทรวง อว. โดยการดำเนินงานของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-19.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ น้องๆ เยาวชน ผู้ปกครอง จะได้ร่วมสนุกเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานของ วว. ในงานดังกล่าว ซึ่งจะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัยและดึงดูดใจผู้เข้าชม ในรูปแบบ นิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของ วว. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ต้นกำเนิดเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต นำเสนอการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อลดความเสี่ยงการสูญพันธุ์และสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ผลงานวิจัยการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การบูรณาการวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยี/นวัตกรรม, การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้บริการภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจรในยุค Thailand 4.0, วว. กับการแก้วิกฤติสิ่งแวดล้อม, ตัวอย่าง ความสำเร็จและองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อปลูกฝัง เยาวชนให้ตระหนักและร่วมเป็นพลังสำคัญใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกของเรา, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อชุมชน นำเสนอ ผลงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมุ่งเน้นผลงานเด่นของ 10 จังหวัดยากจนในประเทศไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดไอเดียด้วย, วทน. สร้างงาน สร้างอาชีพกิจกรรม DIY สร้างสรรค์ด้วยมือคุณ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อยอดจินตนาการ พร้อมทั้งนำผลงานที่สร้างสรรค์นั้นกลับไปเป็นของฝากได้

"วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการและกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่น้องๆ เยาวชน ผู้ปกครอง จากรุ่นสู่รุ่น จากหลายๆ ความร่วมมือ ที่ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อความยั่งยืนของโลกเรา" ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

บรรยายใต้ภาพ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ