สร้างเยาวชนวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ความเชื่อมั่นต่อคุณธรรมคือแสงสว่างของชาติ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 00:00:51 น.

สังคมไทยวันนี้ ก้าวเข้าสู่คติความเชื่อที่ "น่าอันตรายที่สุด" ต่อระบบ สังคม นั่นคือ ความเชื่อที่ฝังอยู่ในสมองว่า "ตัวเองถูกที่สุด ตัวเองเก่งที่สุด" ด้วย เหตุนี้เอง การตัดสินปัญหาใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อสังคมส่วนใหญ่ จึงตกอยู่ภายใต้ แนวคิดเริ่มต้นจากตัวเอง โดยไม่ยอมรับความคิดของคนอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากความคิดของตัวเอง จึงทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก กันออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจน

ทางออกของการแก้ปัญหา ที่น่ากลัวนี้จะเกิดขึ้นได้ จึงอยู่ที่การต้อง ปลูกจิตสำนึกของคนทุกคนในสังคมให้มี แนวคิดร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี กฎหมายเป็นตัวควบคุม เพื่อใช้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จึงได้จับมือกับ TED Club ทีมงานจาก TEDxBangkok จัดเวิร์กช็อป "ยอดมนุษย์ ในตัวเรา" เพื่อดึงศักยภาพในตัวของเด็ก ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กๆ จากชุมชนแออัด ทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองเตย ชุมชนกองขยะหนองแขม ชุมชนอ่อนนุช 88 ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ และชุมชนสามัคคีพัฒนา ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นว่าการเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการ เตรียมความพร้อมให้เด็กในวันนี้ จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า บริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนมาโดยตลอด โดยเรามองว่า การมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่แข็งแกร่ง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นว่า ตนเองสามารถลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หรือชุมชน

พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน ตัวแทนจากทีม Ted Club กล่าวว่า เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีของ มีไอเดียที่ควรค่าแก่การ ส่งต่อ เพียงแต่ขาดพื้นที่สำหรับแสดงออกเท่านั้น โดยเฉพาะ "เด็กหลังห้อง" หรือเด็กที่เรียนไม่เก่ง ที่มักจะถูกลืม ทั้งๆ ที่อาจจะเก่งในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่วิชาการ การได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนๆ ในบรรยากาศที่ปลอดภัย เพื่อให้พวกเรา เกิดความรู้สึกมั่นใจและกระตุ้นให้ พวกเราตระหนักว่าความคิดของพวกเรามีคุณค่า สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ ผู้อื่นได้เช่นกัน

นายธนายุทธ ณ อยุธยาแร็พเปอร์ วัย 18 ปี จากชุมชนคลองเตย กล่าวว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เราต้องนึกถึงคุณค่า ของเรา และอย่าลืมว่า คุณค่าความเป็นคน ของเราช่วยเหลือคนอื่นได้เสมอ

ผู้ใหญ่วันนี้ต้องยอมรับด้วยความจริงใจว่า อนาคตของชาติ จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ที่ยั่งยืน เราต้องมอบภารกิจนี้ให้กับเยาวชน หรือ เด็กๆ ในวันนี้ ด้วยการสร้างสรรค์ และ มอบความเชื่อมั่นให้แก่พวกเขาที่จะนำติดตัวต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง