ตรวจภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 00:00:12 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง ภัยแล้ง ที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบข้าวช่วงอายุ 50-70 วัน ในแปลงนาของเกษตรกรยืนต้นตายจำนวนมาก จึงให้คำแนะนำการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง