โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ'บีไอเอส'เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำตัวจริง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 00:00:23 น.

The Business Incubation School (BIS) โรงเรียน บ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส ก่อตั้งขึ้น โดยมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตัวจริงอย่าง ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล ผู้ก่อตั้งแบรนด์สินค้า "สมูทอี (Smooth E)" และ "เด็นทิสเต (Dentiste')" ทำหน้าที่เป็นผู้บ่มเพาะ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (SMEs) สู่การเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรง อันจะส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมดีขึ้น

ภก.ดร.แสงสุข อธิบายที่มาที่ไปของการหันมาทำงานด้านการศึกษา ว่า 1.รายงานโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) สหรัฐอเมริกา ระบุปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่หลายคนไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้าง ทุกคนอยากเป็นนายตัวเอง กับ 2.ตนเห็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ทำมานานแต่ไม่เติบโตสู่ระดับสากล จึงต้องการมีส่วนทำให้ประเทศไทยมีแบรนด์สินค้าที่โลกรู้จักและยอมรับ ซึ่งเมื่อ ผู้เรียนผ่านกระบวนการบ่มเพาะในโรงเรียนแล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด ให้ออกแบบธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

"ผู้เรียนสามารถนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อรับฟังคำแนะนำและปรับปรุงให้ใช้งานได้จริง รวมทั้งต้องจัดทำแผนและเป้าหมายระยะสั้นและยาว เรียกว่าเรียนจริง ปฏิบัติจริง โตได้จริง เน้นการฝึกหัด และต้องทำจริงเท่านั้น เพื่อค้นหาองค์ความรู้ของตนเอง นอกจากนี้ บีไอเอสจะติดตามและเร่งรัดให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อให้พัฒนาตนเอง และเป็นที่พึ่งพาตนเองได้ เมื่อสำเร็จการอบรมไปแล้วอีกด้วย" ภก.ดร.แสงสุข กล่าว

ภก.ดร.แสงสุข กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการ ไม่ว่า เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ทายาท นักขาย นักศึกษาที่หารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนอาชีพอิสระอื่นๆ ปัจจุบันพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง สอนโดย คณาจารย์ วิทยากรที่ปรึกษา ซึ่งล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์สอน และเป็นที่ปรึกษามาไม่ต่ำกว่า 15 ปี จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1.อบรมระยะยาว เปลี่ยนมุมมองแบบยึดติด (Fixed Mindset) เป็นวิธีคิดเพื่อการเติบโต (Growth Mindset) เปิดรับ โลกธุรกิจยุคใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนได้ สร้างยอดขาย และกำไร เติบโตแน่นอนจากโมเดลการบ่มเพาะของโรงเรียน โดยมีการเข้าเยี่ยมชมในสถานประกอบการ ที่ปรึกษาแนะนำ ตรงประเด็นปัญหา โดยมีโค้ชนักธุรกิจชั้นนำ บ่มเพาะธุรกิจ รายบุคคล ตามที่ปรากฏในภาพบนเอกสารนี้ ตลอดจนได้เครือข่าย ทางธุรกิจระหว่างเพื่อนในรุ่นและต่างรุ่น รวมทั้งมีกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะการอบรม

2.อบรมระยะสั้น กระตุ้นให้ตื่นตัวและทบทวนตนเอง เพื่อหาแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า มองเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ กว่าเดิม เห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น สัมผัสบรรยากาศ การเรียนและพลังมหาศาลจากเพื่อนร่วมรุ่นที่มุ่งหวังอย่างเดียวกัน เกิดการเรียนรู้ เลียนแบบและพัฒนา แลกเปลี่ยน ท้าทาย ให้เริ่ม ฝึกฝน (Practice) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่สำเร็จต่อไป เพื่อหาคำตอบที่ว่า "คิด 100 - ทำ 10 - ได้ 1" และ "WOW" ให้เกิดขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่

ด้าน เพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ ทายาทธุรกิจ ร้านนายอ้วนเย็นตาโฟ เสาชิงช้า (ศิษย์ BIS รุ่น 4) กล่าวว่า

สิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่ คือศาสตร์ของการบริหารคน บริหารงาน และที่สำคัญคือบริหารใจของผู้ประกอบการ รวมถึงเรื่องการสร้างแบรนด์ (Branding) ความเป็นผู้นำ (leadership) ความมุ่งมั่น (Passion) ตลอดจนทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ทุกเรื่องล้วนได้กลับนำมาใช้ในกิจการของเราทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การปลูกฝังเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิต และการทำธุรกิจ

"ตั้งแต่มาเรียน พบว่าทัศนคติของตัวเอง เปลี่ยนแปลงไป จากคำสอนของ ดร.แสงสุข ที่ว่าวิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการ เมื่อคุณคิดได้และคิดเป็น วิธีการจะตามมาเอง และทำให้ธุรกิจของ ตัวเองเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้การมีครูที่ดี มีโรงเรียนที่ดี มีหลักสูตรที่ดี และมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนร่วมคลาส เป็นเสมือนจิ๊กซอว์แต่ละชิ้น ที่มาต่อร่วมกัน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และ ไอเดียซึ่งกันและกัน" เพ็ญประภา กล่าว

เช่นเดียวกับ ธัญชนก วัชโรธัย ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน รุ่น 5.1 เผยเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนรู้เพิ่มเติมที่ BIS ว่า ได้ยินชื่อเสียงของหลักสูตรนี้มานานแล้วว่าเรียนแล้วได้ผลจริง จึงอยากจะมาลองลงคอร์สที่จะเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยเคล็ดลับง่ายๆ ภายใน 4 วัน โดยเพิ่งเข้าคลาสเรียนไป 2 ครั้ง พบว่าเรียนไปแล้วทำให้รู้สึกว่าไฟในการทำงานลุกโชน ขึ้นมา และได้นำคำสอนจากอาจารย์ไปปรับใช้กับการทำงาน ของตนด้วย

ล่าสุดโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ Business Incubation School เปิดอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ รุ่น 5.2" ระหว่างวันที่ 6-14 ก.ย. 2562 โดยอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-21.00 น. ทั้งหมด 4 วัน (รวม 36 ชั่วโมง) ณ อาคารสมูท ไลฟ์ ทาวเวอร์ สาทร ชั้น 12 (ติดอาคารทิสโก้ สาทร) ผู้สนใจสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 02-6339009, 085-4870213, 085-4890574 หรือที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/ schoolbis

ข่าวที่เกี่ยวข้อง