ช่วยชาวนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:57 น.

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ อาเซียนรับฟังปัญหาจากการจัดสรรน้ำของเกษตรกรกว่า 300 คนในจ.สุพรรณบุรี 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เดิมบางบางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และอ.เมือง ที่ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุดทำให้น้ำขาดตอน พร้อมหาทางช่วยเหลือโดยกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม ณ ศาลาประชาคม ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง