บจธ. จับคู่ตลาดกลางที่ดิน อ.มัญจาคีรี ขอนแก่นหนุนสินเชื่อโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:49 น.

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการตลาดกลางที่ดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในพื้นที่จริง ประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อนปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร ทำประโยชน์ในที่ดินทำ เกษตรกรรม ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เกิดรายได้ กระจายการถือครอง ที่ดินยั่งยืน และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสมชาย นุชธานี ผู้อำนวยการกองการตลาด สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยถึงคณะทำงาน บจธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืช ผักอินทรีย์ขามหนองต่อ ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ว่า เพื่อตรวจสอบประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการให้สินเชื่อจากสภาพในพื้นที่จริงของเกษตรกร เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ นี้ เป็นหนึ่งในลูกค้าเกษตรกรของ บจธ. ที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ ระหว่างเจ้าของที่ดิน และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้โครงการตลาดกลางที่ดิน ซึ่งกำลังยืนเสนอโครงการทำการเกษตรปลูกหน่อไม้ฝรั่งแปลงใหญ่แบบรวมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 5 คน ในรูปแบบการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน บนเนื้อที่ 19 ไร่ โดยขอสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 4.6 แสนบาท โดยนำเงินทุนที่ขอสนับสนุนเพื่อไปใช้เป็นค่าเช่าที่ดินจากเจ้าของ ที่ดิน และเป็นค่าลงทุนอุปกรณ์การเพาะปลูก เช่น ระบบท่อ ฉีดน้ำฝอย อุปกรณ์น้ำหยด ปุ๋ยและแกลบ เป็นต้น

ตามแผนโครงการดังกล่าว ซึ่งมี นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสวนม่อน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำของกลุ่มวิสาหกิจ ได้เสนอมานั้น จะขยายการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนหน้ามาตรวจสอบพื้นที่จริง เกษตรกรได้เริ่มต้นปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยเงินทุนที่จัดหามาเองและเงินทุนจาก กองทุน หมู่บ้าน ไปล่วงหน้าแล้วประมาณ 6 เดือนในพื้นที่เดิม 8 ไร่ และจะขยายเพิ่มเป็น 19 ไร่ ในรูปแบบการตลาดนำการผลิต จึงไม่ห่วงปัญหาด้านการตลาด เนื่องจาก มีบริษัทฯ ต่างชาติ ชาวไต้หวัน มารับซื้อผลผลิตทั้งหมด ในขณะที่ปัจจุบันให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องขยายพื้นที่ปลูกต่อเนื่อง เพื่อให้ป้อนตลาดได้ทัน

สำหรับแผนการสร้างรายได้ของกลุ่มขามหนองต่อคาดว่าจะคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี เนื่องจาก สามารถได้รายได้ทุกวัน เฉลี่ยรายได้ไร่ละ 1,000 บาทต่อวัน เพราะ หน่อไม้ฝรั่งสามารถให้ หน่ออ่อนขึ้นใหม่ได้ตลอด และสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน  เป็นหน่อไม้ฝรั่ง ที่ได้ผ่านมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะถ้าเป็น หน่อฝรั่งที่เติบโตอายุ 1-5 ปี จะให้ผลผลิตที่เป็นหน่อใหญ่ในปริมาณมากขึ้น และสามารถได้ราคาที่สูง ผู้ซื้อรับ ประกันราคาที่แน่นอนให้ คือ ถ้าเป็นหน่อเกรดเอ ราคา 80 บาทต่อ กิโลกรัม ถ้าเป็นหน่อไม้เกรดตก ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นหน่อไม้ฝรั่งให้ผลยืนต้นได้นาน 5-10 ปี พื้นที่มีแหล่งน้ำที่ดีตลอดทั้งปี

เมื่อขยายโครงการเต็มพื้นที่ 19 ไร่ ยังมีแผน จะขยายต่อเนื่องต่อไปอีก และจัดทำเป็นระบบสหกรณ์ เพิ่มสมาชิกเกษตรกรให้เป็น 50 คน จากที่ปัจจุบันมีเครือข่าย เกษตรกร 20 คน ซึ่งเมื่อก่อนหน้าที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผู้ใหญ่สมพร ปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พริก แตงกวา ถั่ว เป็นต้น แล้วประสบปัญหาต้องใช้เงินลงทุนบ่อย เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น 1-2 เดือน ต้องใช้เงินลงทุนปลูกใหม่อยู่ตลอด ราคาผลผลิตที่ได้รับไม่แน่นอน การทำเกษตรกรรมของ เกษตรกรเป็นลักษณะต่างคนต่างปลูก แต่ไม่ได้มีการรวมตัว เช่นปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง