กรมประมงเตรียมเปิดบ้าน โชว์สุดยอดงานวิจัย27-28ส.ค.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:17 น.

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดี กรมประมง กล่าวว่า กรมประมงให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อรองรับและแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ตลอดจนผลักดันการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พร้อมปรับรูปแบบการบริหารจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมฯจึงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนา  "ทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ" จากหน่วยงานภาครัฐ โดย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานเอกชน โดยคณะกรรมการ การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา สมาคม ผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย และสมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย ตลอดจนมีเปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจากทั่วประเทศ กว่า 42 ศูนย์วิจัยฯ และอีก 6 กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

นอกจากนี้ มีการบรรยายผลงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ (1) นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ (2) ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ สัตว์น้ำจืด 4.0 (3) ยกระดับงานวิจัย กพจ. สู่ความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) มารู้จักปลากับกาสะลอง (5) มิติใหม่ของการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก อีกทั้ง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาทิ นิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) นิทรรศการวิจัยและพัฒนาประมงยอดดอยและพื้นราบสู่ผลสัมฤทธิ์เกษตรกรประมง เขต 1 เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง