คอลัมน์: มุมนี้ มีนัด: สร้างผลสำเร็จองค์กร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:54 น.

M.I.S.S.CONSULT  ร่วมสร้างผลสำเร็จองค์กรด้วยโปรแกรม 5BCT ในงาน eGovernment Forum 2019 พบกับ กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยา ร่วมบรรยายในหัวข้อ Everything DiSC : Discover the Power of WE (เวลา 11.10-11.40 น.) และ The Five Behaviors of a Cohesive Team (เวลา 14.50-15.10 น.) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อการสร้างผลสำเร็จให้องค์กรอย่างยั่งยืนพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลของ มิส คอนซัลท์ ในงาน Digital HR Forum และ eGovernment Forum 2019 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง