เกษตรฯชวนปลูกป่าต้นน้ำยมยั่งยืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:20 น.

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยมเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยดำเนินการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4

นายบุญสิงห์กล่าวว่าสำหรับโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 300 ไร่ ในห้วยดงดำ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งโครงการนี้ เป็นการ เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จฯไปยังหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2519 ว่า "ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง