เกษตรฯเปิดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ทั่วไทย'Fresh From Farm'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:55 น.

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ในชื่องาน "Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมียม By CO-OP"  โดยจัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 16 จังหวัด ส่วนกลางจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 23-25 สิงหาคม และกระจายไปอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรีและยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่  ทั้งนี้ สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน เน้นสินค้าปศุสัตว์ เนื้อ นม ไข่ รวมถึง ข้าวสาร ผักปลอดภัย ผลไม้ภาคใต้ และสินค้าแปรรูป อีกทั้ง ยังจัดเวทีเจรจาธุรกิจให้สหกรณ์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจซื้อขายสินค้ากับผู้ประกอบการ นักธุรกิจเอกชน ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และหอการค้าจังหวัด ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญประชาชนเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์โดยตรงได้ในงาน "Fresh From Farm" ซึ่งจัดขึ้น 16 จังหวัดกระจายตามภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง