โตโยต้า จัดกิจกรรม HA:mo คาราวาน ท่องเที่ยวรอบกรุง

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:43 น.

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Ha:mo คาราวาน ชม.ชิม.ชิล ท่องเที่ยว รอบกรุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม "Ha:mo คาราวาน ชม.ชิม.ชิล" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยผู้ร่วมเดินทางได้มีโอกาสขับรถยนต์ ไฟฟ้า Ha:mo จำนวน 16 คัน ในเขต พระนคร เพื่อเที่ยวชมสถานที่สำคัญ ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พร้อมเรียนรู้ ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ผู้เข้าร่วมคาราวาน และถือเป็นกิจกรรม ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างการนำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก กะทัดรัด เดินทางสะดวก คล่องตัว เหมาะแก่ การสัญจรในเมือง กับการเดินทาง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชาวกรุงเทพฯดั้งเดิมอย่างแท้จริง

โดยกิจกรรม "Ha:mo คาราวาน ชม.ชิม.ชิล" นี้ เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการระบบแบ่งปันรถกันใช้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (EV Car Sharing) ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม และเตรียมความพร้อมสู่สังคมการเดินทางอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง