การบินไทยเปิดตัวภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:22 น.

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่างการบินไทย ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นั้น บริษัทในฐานะสายการบินแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสา ต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้เชิญภาพวาดแบบเรือ พระที่นั่งสุพรรณหงส์มาประดับ บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน "ละหานทราย" ของบริษัท การบินไทย พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เดิมมีชื่อว่า "เรือศรีสุพรรณหงส์" หรือ "เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์" เป็นเรือ พระที่นั่งทรงของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในปลายสมัยรัชกาล ที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่ขึ้นแทนลำเก่าซึ่งผุพังไปตามกาลเวลา แล้วเสร็จในสมัย รัชกาลที่ 6 และพระราชทานนามว่า "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ซึ่งใช้งานมา จนถึงปัจจุบัน หัวเรือพระที่นั่งมีโขนเรือรูปหัวหงส์ ลำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์ จำหลักไม้ลงรักปิดทอง ประดับกระจก มีพู่ห้อย ปลายพู่มีแก้วสลัก ภายนอก ทาสีดำ ท้องเรือทาสีแดง ตอนกลางลำเรือ มีที่ประทับเรียกว่าราชบัลลังก์กัญญาสำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง มีความยาว 46.15 เมตร กว้าง 3.17 เมตร น้ำหนัก 15 ตัน ซึ่งจะถูกเชิญมาใช้อีกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารคไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณ ราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562

นับเป็นความสิริมงคลที่บริษัท การบินไทย ได้มีโอกาสเชิญภาพวาด แบบเรือพระที่นั่งประดับบนเครื่องบิน อีกครั้ง หลังจากปี พ.ศ.2542 ที่บริษัท ได้ประดับภาพวาดลายดังกล่าวบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 นามพระราชทาน "หริภุญชัย" เพื่อร่วมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังความรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อ ความเป็นสิริมงคล บริษัทจึงจัดให้ มีพิธีบวงสรวงการเชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน "ละหานทราย" โดยภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งดังกล่าวจะปรากฏบนเครื่องบิน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งครั้งนี้ มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคยดำเนินการมา โดยภาพฝีพายของเรือเป็นลักษณะท่ายกฝีพายคล้ายรูปนกบิน และใช้การติด Sticker (Decal) แทนการพ่นสีบนลำตัวอากาศยาน ซึ่งให้รายละเอียดเสมือนจริงมากกว่าการพ่นสี

อนึ่ง เครื่องบินโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน "ละหานทราย" มีจำนวนที่นั่ง 364 ที่นั่ง เป็นชั้นธุรกิจ 34 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 330 ที่นั่ง โดยจะนำมาให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซล/ไทเป/ปักกิ่ง/ สิงคโปร์/กัวลาลัมเปอร์ และซัปโปโร เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านภาพวาดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ บนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติไปสู่ สายตาประชาชนทั่วโลก

บรรยายใต้ภาพ
สุเมธ ดำรงชัยธรรม พร้อมผู้บริหารการบินไทย เปิดตัว เครื่องบินโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน "ละหานทราย"
ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่นำมาประดับบนเครื่องบิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง