คอลัมน์: สะเก็ดล้านนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:30 น.
เจริญ อัญชลีสังกาศ

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดย โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมฯ ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง และท่านผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา Workshop ในหัวข้อเรื่อง "จากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล...โพสต์อย่างไรให้ปัง" ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองเชียงราย รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ทำการสมาคมฯ โทร. 0-5371-3858 หรือ 0-5374-0328 ...วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เทศบาลนครเชียงรายคัพ" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 ส.ค.-8 ก.ย. 2562 แข่งขัน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 8  บ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง มีทีมต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย...กริช มากกุญชรผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดประชุมผู้บริหารและคณะครู กศน.เทิง รวม 10 ตำบล ในการขับเคลื่อนโครงการ "เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเด็กตกหล่น และเด็กด้อยโอกาส" ณ ห้องประชุม กศน.เทิง มีคณะร่วมคัดกรองข้อมูลจากระบบฯ รวม 636 คน พร้อม ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมกรณีเด็กพิการอายุ 12 ปี ที่ต.เวียง เพื่อนำเข้าสู่ระบบ เบื้องต้น ได้พูดคุยกับผู้ปกครอง และเด็ก มีแนวโน้มที่ดี พร้อมเสนอตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.เทิง หรือ home school... ที่สุดของความตั้งใจในความเสียสละ การทุ่มเทและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ด้วยความสามารถ ล่าสุด ทิฆัมพร สุวรรณทา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดเชียงรายให้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" เสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ยังได้ดีกรี มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก ม.พะเยา ไม่เสียแรงที่ กริช มากกุญชร ในฐานะผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน...

บรรยายใต้ภาพ
วันชัย จงสุทธานามณี
กริช มากกุญชร
ทิฆัมพร สุวรรณทา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง