ติดตาม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:36 น.

จิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง