สุพรรณบุรีแจง แก้ปัญหาทิ้งขยะพื้นที่บ่อสุพรรณ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:50 น.

พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และอบต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมชี้แจงผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาขยะร่วมกันจนสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ตามที่ กอ.รมน.สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการทิ้งขยะบริเวณ แนวเขตพื้นที่ระหว่าง ต.บ่อสุพรรณ และต.พังตรุ เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการทิ้งขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนตามแนวเขตรอยต่อของทั้ง 2 จังหวัด

โดยขณะนี้ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว แบบบูรณาการ ตามแนวประชารัฐ จนประสบความสำเร็จเรียบร้อย ทำให้พื้นที่เขาหลวงตา กลับมา มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนเมื่อ 30 ปีก่อน อากาศสดชื่น ไม่มีกลิ่นจากขยะมารบกวน และมีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทุกฝ่าย เตรียมจัดทำแผนป่าชุมชนร่วมกัน เพื่อเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสอง จังหวัด ซึ่งในอนาคต เตรียมส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการขยะ ควรเริ่มจากตัวเรา ด้วยการคัดแยกขยะ ในบ้านให้เรียบร้อย ปัญหาขยะก็จะหมดไป ขณะที่ผู้นำท้องถิ่น ยืนยันความพร้อม ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ทุกเรื่องอย่างเต็มศักยภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง