ลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:33 น.

คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำนักศึกษารายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน ลงพื้นที่ใน จ.ปทุมธานี ศึกษาความต้องการของชุมชน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง