คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มุกดาหารนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:48 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก จ.มุกดาหาร ปี 2562 ที่วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.มุกดาหาร ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ได้แก่ การกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ตลอดจนให้คำแนะนำประชาชนในชุมชน ในการดูแลป้องกันไม่ให้ตนเองและครอบครัวยุงกัด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ปี 2562 ในวันที่ 22 ส.ค. 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง