คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: อบต.ละงูจัดเยาวชนไทยใส่ใจสาธารณภัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:12 น.

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ละงู โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถานีเรือละงู และโรงเรียนละงูพิทยาคม จัดโครงการเยาวชนไทยใส่ใจสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยมี นายจำรัส ฮ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยใส่ใจสาธารณภัย ที่สะพานข้ามกาลเวลา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 80 คน เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาสาธารณภัยมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจึงจัดขึ้น เพื่อเป็นการซักซ้อมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการหลบหลีกอันตรายต่างๆ ได้รับความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ การช่วยเหลือเพื่อนจมน้ำ และวิธีการขอความช่วยเหลือ เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง