คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มทร.ธัญบุรีผุดวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:08 น.

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรายวิชาใหม่ขึ้น ชื่อวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน จัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการตอบโจทย์บริบทในยุคปัจจุบัน โดยเล็งเห็นว่าชุมชนสามารถใช้เป็นห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้ค้นคว้า เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ จากสภาพชุมชนที่แท้จริง มองเห็นปัญหา ความต้องการของชุมชน นำมาเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษา พัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เช่น ปัญหาการปลูกพืช การปลูกข้าว โดยวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน เป็นวิชาเลือกเสรี มี 3 หน่วยกิต แบ่งการเรียนในห้องเรียน 20% และอีก 80% ลงพื้นที่ชุมชน เริ่มเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก สำหรับหัวข้อในการเรียน จะนำเอาความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคนไปประยุกต์ ซึ่งอนาคตหากวิชาเรียนสามารถตอบโจทย์จะมี การขยายจำนวนรับนักศึกษาเรียนมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง