คอลัมน์: แหวกฟ้าหาฝัน: Milos Jiranek, Neo Impressionist, in National Gallery Prague

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:36 น.

นักท่องเที่ยวเห็นชื่อที่จั่วหัวคงสงสัยว่า Neo Impressionist คืออะไร Neo Impressionism เป็นคำที่ Felix Feneon นักวิพากษ์ศิลป์ชาวฝรั่งเศสตั้งขึ้นเพื่ออธิบายถึงการเคลื่อนไหวทางศิลปะของ Georges Seurat ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่โด่งดังจากภาพ A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte ที่ถูกจัดแสดงขึ้นครั้งแรกในงานนิทรรศการ Societe des Artistes Independants ณ กรุงปารีส อันเป็นช่วงเวลารุ่งเรืองของศิลปินฝรั่งเศสที่จะสร้างสรรค์แนวทางศิลปะใหม่ๆ ผลงาน ตามแนวทางศิลปะแบบ Neo Impressionism มักถูกเป็นบรรยากาศชานเมืองท้องถิ่น ทิวทัศน์และท้องทะเล ศิลปะแนวนี้มี 2 แบบ คือ Divisionism หรือเทคนิคการวาดภาพโดยแยกสีออกเป็นจุดๆ หรือแต้มๆ ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันโดยการผสมสี เกิดขึ้นในตาของผู้ชมเองไม่ได้เกิดจากการผสมสีโดย ผู้วาดซึ่งนักวิพากษ์ศิลป์ในยุคนั้นถือว่าแนวทางศิลปะนี้ เป็นแนวทางศิลปะแบบก้าวหน้าอย่างแท้จริง และแบบ Pointillism หรือเทคนิคการวาดภาพแบบจุดซึ่งมี Georges Seurat และ Paul Signac เป็นผู้นำ

แนวทางศิลปะแบบ Neo-Impressionism เป็นที่นิยมและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการที่ในช่วงเวลานั้นแนวทางศิลปะเริ่มเป็นไปอย่างเสรี ไม่ยึดติดกับแบบแผนมากนักและพยายามที่จะผสมผสมกลมกลืนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวทางศิลปะที่เน้นการศึกษาสี แสงเป็นหลักนี้ ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน ครั้งแรกในปี 1886 ที่ Salon des Independants ส่งผลให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่หลักในการจัดแสดงงานแนวนี้ต่อมาอีกหลายทศวรรษโดยมี Signac เป็นประธานสมาคม แม้ในช่วงเวลานั้น ผลงานแนวนี้จะใหม่และแหวกแนวมาก แต่กลับเป็นที่ชื่นชอบและถูกจัดแสดงต่อมาอีกหลายแห่ง

เนื่องจากสาธารณรัฐเช็กมีความก้าวหน้าทางด้านศิลปะในช่วงเวลาที่ศิลปะแนว Neo-Impressionism รุ่งเรืองเช่นกัน ที่นี่จึงมีศิลปินแนว Neo-Impressionism ด้วย เช่น Milos Jiranek เขาเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งในปี 1875 โดยอาศัย อยู่กับ Jaroslav Vrchlicky กวีเอกชาวเช็ก เขาจึงมี โอกาสใช้ห้องสมุดขนาดใหญ่ส่งผลให้เขามีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่ยังเยาว์ ในปี 1894 เขาเข้าเรียน Faculty of Arts ที่มหาวิทยาลัย Charles และย้ายไปเรียนต่อที่ Academy of Fine Arts กับ Maximilian Pirner ก่อนจะย้ายไปเรียนต่อ ที่ Manes Union of Fine Arts ในปี 1900 เขาเดินทาง ไปมิวนิก เวียนนา และ Trieste และได้มีโอกาสพบกับ Auguste Rodin นักประติมากรรมมือหนึ่งของฝรั่งเศสส่งผลให้เขากลายเป็นผู้นำในการนำแนวทางศิลปะและผลงานของ Rodin เข้ามาจัดแสดงที่ สาธารณรัฐเช็ก ต่อมาอีก 5 ปี เขาแต่งงานกับ Antonia Zednikova จิตรกรและร่วมกันวาดภาพ Prague Castle ในปี 1910 เขามีโอกาสจัดแสดงผลงานศิลปะเดี่ยวที่ Topicuy Salon ก่อนเสียชีวิตในปีต่อมา ด้วยโรควัณโรคอายุเพียงแค่ 36 ปีเท่านั้น

แม้เขาจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เขากลับเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในสาธารณรัฐเช็ก เพราะไม่เพียงเขาจะมีผลงานหลากหลายชนิดอยู่จำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน น้ำมันที่มีคุณภาพงานและแนวทางการสร้างสรรค์ งานพอๆ กับ Edgar Degas ศิลปินชื่อดังของฝรั่งเศส เช่น ภาพ Shower in the School Gym ซึ่งผู้ชมจะเห็นว่าการจัดวางองค์ประกอบของภาพมีแนวทางคล้ายกับภาพ Ballet Rehearsal ที่ Degas ชอบวาด ภาพสีน้ำ ภาพร่าง และงานจารไม้ เขายังเป็นศิลปินที่ปลุกแนวคิดรักชาติอย่างเข้มข้นในช่วงสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วย เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์ที่เปิดประตูสู่ยุโรป ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็น นักเขียน นักวิพากษ์ศิลป์ บรรณาธิการ และนักจัดงาน ด้วยส่งผลให้เขาสามารถที่จะนำเข้างานจากยุโรปและเผยแพร่งานของศิลปินเช็กส่งยุโรปด้วย

บรรยายใต้ภาพ
A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte  by Georges Seurat
Ballet Rehearsal by Edgar Degas
Wier in the Palacky Bridge
Shower in the School gym Prague
Study in White
ข่าวที่เกี่ยวข้อง