ยิ้มกันวันอาทิตย์: โป๊ปรักเด็ก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:40 น.

เด็กหญิงยิ้มแย้มกระโดดโลดเต้นต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิสที่ 2 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ที่ห้องโถงภายในวิหารนครรัฐวาติกัน เด็กหญิงคนดังกล่าวป่วยด้วยอาการบางอย่าง แต่ได้รับอนุญาตให้วิ่งเล่นบนเวที โดยที่องค์สันตะปาปาไม่ทรงถือพระองค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง