คอลัมน์PetCare: พิธีฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

ข่าวทั่วไป 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หมอโอห์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคม นิสิตเก่า และสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัด "พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและงานฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ประจำปี 2562" ขึ้น ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ

"อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์" ที่พูดถึงนั้น ก็คือ ร่างของสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตซึ่งได้รับการบริจาคเพื่อเป็นวิทยาทานมายัง "ศูนย์กายสัตว์อุทิศ" คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเองครับ

"ศูนย์กายสัตว์อุทิศ" นี้ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคร่างสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิต โดยเฉพาะสุนัขและแมว เพื่อใช้เป็น "ครู" ให้นิสิตสัตวแพทย์ได้ศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะในเชิงสัตวแพทย์

ด้วยความที่ผมเป็น "ครูสัตวแพทย์" ที่สอน "กายวิภาคศาสตร์" ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ "ร่างสัตว์" หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว สุกร แพะ แกะ โค กระบือ ม้า ฯลฯ เพื่อให้นิสิตสัตวแพทย์ได้ศึกษานั้น จึงย้ำกับนิสิตสัตวแพทย์เสมอว่า....

นิสิตพึงระลึกเสมอว่า ทุกชีวิต ได้ชื่อว่าเป็น "ชีวิต" ซึ่ง "เสียสละ" ให้ "ว่าที่สัตวแพทย์" อย่างพวกเราได้ "เรียนและฝึกฝน" เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในเชิงสัตวแพทย์ทั้งสิ้น

จงตระหนักว่า กว่าจะได้เป็น "นายสัตวแพทย์ หรือ สัตวแพทย์หญิง" เราต้องผ่าน "การเสียสละของชีวิตของเขาเหล่านั้น" มาแล้ว "กี่ชีวิต"

นิสิตสัตวแพทย์ทุกคนพึง สำนึกและระลึกถึง "บุญคุณ" ของ "ชีวิตเหล่านั้น" ที่เป็นเสมือน "ครู" ให้เราได้ "ศึกษา" เพื่อให้เกิด "ทักษะ ความเข้าใจ และความชำนาญ"

... ขอให้ใช้ "ชีวิต"ของเขา "อย่างเคารพ" "สำนึก" "รู้คุณค่า" เพื่อให้ "เกิดประโยชน์สูงสุด"

... ให้พึงระลึกว่า เขาเหล่านั้น ไม่ใช่แค่ "ร่างสัตว์ตัวหนึ่ง" แต่เป็น "ครู" อีกหน่วยหนึ่ง ที่ทำให้เราสำเร็จการศึกษามาได้

เรียนย้ำว่า นิสิตสัตวแพทย์ทุกคน จะใช้ "ร่างกายสัตว์" เพื่อการศึกษาทางสัตวแพทย์ "อย่างมีคุณค่า" ที่สุดครับ

หากท่านที่ได้อ่านเรื่องราวในตอนนี้ แล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่ "ศูนย์กายสัตว์อุทิศ" ชั้น 5 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน โทร. 02-2189838, 02-2189839

สิ้นชีวิน สิ้นสัญญา ลาสังขารสิ้นพิชาน ร่างอุทิศ ประสิทธิ์ผลเกื้อการุณ หนุนชาติ พิพัฒน์ชนสละตน บันดลวิชญ์ วิศิษฏ์ไทยส่องสวัสดิ์ สัตวแพทย์ จำรูญเลิศบุญประเสริฐ ผ่องประพิศ วิจิตรสมัยประจักษ์เกียรติ ประจักษ์ศักดิ์ ประจักษ์ใจ"อาจารย์ใหญ่" พิสุทธิ์แสง แหล่งปัญญาประนมกร น้อมฤทัย พิไลเลิศคุณประเสริฐ เทิดสัมฤทธิ์ สถิตหล้าร่วมรำลึก จารึกมั่น กตัญญุตาอาราธน์คุณ หนุนวิญญา ผาสุกนิรันดร์(ประพันธ์โดย นิสิตสัตวแพทย์สุพิชญา ศรีโคตร ชั้นปีที่ 2)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ