รู้เรื่องราวของการตลาดในทุกแง่มุมจากทุกภาคส่วนรอบโลกที่ทันสมัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:40 น.

"Marketeer" นิตยสารรายเดือนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติของการค้าขาย เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง จำหน่ายในราคาฉบับละ 90 บาท เล่มใหม่ล่าสุด นอกจากเรื่องตัวเลขของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในด้าน ยอดการขาย คุณภาพ และความแตกต่างของโทรศัพท์แต่ละแบรนด์ มานำเสนอให้ทราบแล้ว ในเล่มนี้ยังมีเนื้อหาที่เป็นบทวิเคราะห์ให้เห็นถึงการตลาดของเรื่องราว ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง อาทิ การตลาดของทุเรียนซึ่งแม้จะมีผลผลิตออกมามากจนล้นตลาดแต่ทำไม ราคาของทุเรียนจึงยังไม่ตกเหมือนสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทาน, เรื่องราวธุรกิจส่งอาหาร ถึงบ้านที่มียอดพุ่งกระฉูด, เรื่องราวการปรับตัวไม่ให้เครียดกับเรื่องการเมืองที่วุ่นวาย หรือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง