คอลัมน์: Tech for Life: ช่วยคนพิการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:33 น.

เฟซบุ๊ค นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ และแชทบอท มาพัฒนาบริการเพื่อช่วยผู้พิการ ให้เข้าถึงข้อมูลจะช่วยเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน โดยระบบจดจำใบหน้าจะช่วยผู้มีข้อจำกัดในการมองเห็นให้รู้ได้ว่ามีใครหรือสิ่งในปรากฏในรูปบนนิวส์ฟีดของพวกเขาบ้าง

ทั้งนี้บริการ Bot for Messenger และ Read for the Blind ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้มีความบกพร่องทางสายตา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง