คอลัมน์: Tech for Life: แข่งหุ่นยนต์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:28 น.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกลด้วยการจัดแข่งขัน หุ่นยนต์ MakeX Thailand 2019 การแข่งขันพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน Coding บนโปรแกรม scratch ในการสั่งงานระบบสมองกล (controller) โดยระดับภูมิภาคเริ่มวันที่ 6 ต.ค.-10 พ.ย. 2562 ก่อนไปชิงชนะเลิศที่จีน ในงาน 2019 MakeX Robotics Competition World Championship ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค.ปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง