คอลัมน์: Health News: ไมโครพลาสติกในน้ำดื่มยังไม่เป็นอันตราย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:11 น.

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เผยแพร่รายงานเรื่องผลกระทบของไมโครพลาสติกในน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด พบว่า ปัจจุบัน ระดับของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมไมโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมโครเมตรได้ แต่ก็มีโอกาสสูงที่ร่างกายจะดูดซึมอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก รวมถึงนาโนพลาสติก ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อม และพบได้ในน้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำขวดหรือน้ำก๊อก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากระบบการซ่อมบำรุงและระบบกระจายน้ำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติก ในน้ำดื่มยังมีอยู่น้อยมากและค่อนข้างจำกัด ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวโน้ม ของอันตรายในอนาคต ถือเป็นครั้งแรกขององค์การอนามัยโลก ที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสุขภาพของมนุษย์ยังชี้ ด้วยว่า ผู้คนได้บริโภคไมโครพลาสติกและอนุภาคต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติโดย ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง