คอลัมน์: วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: อันตรายจากบรรจุภัณฑ์โฟม

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:12 น.
กองประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอะไรที่เร่งรีบ แม้แต่การรับประทานอาหารก็ต้องสะดวก รวดเร็วไว้ก่อน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมนำมาใส่อาหาร ต้องยอมรับเลยว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดโฟมเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะหาซื้อง่าย ราคาถูก ทั้งที่เราเองก็รับรู้ถึงอันตรายจากกล่องโฟม รวมทั้งการสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากก็ตาม

กล่องโฟมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้บรรจุอาหาร ผลิตมาจากวัสดุพอลิเมอร์ ชนิดพอลิสไตรีน (polystyrene) โดยกล่องโฟมจะทนความร้อนได้เพียง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งแน่นอนว่าอาหารที่เราทานอยู่เป็นประจำ มีอุณหภูมิสูงกว่ามาตรฐานส่งผลให้สารอันตรายปนเปื้อนมากับอาหาร เมื่อนำมาใช้บรรจุอาหารร้อนและอาหารทอด น้ำมันจากอาหารจะเกิดปฏิกิริยากับโฟม ทำให้เกิดสารอันตรายปะปนออกมากับอาหาร ซึ่งกรมอนามัย ย้ำว่าการรับประทานอาหารจากกล่องโฟม ติดต่อกันนาน 10 ปี เสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า ขณะที่หลายประเทศไม่ใช่กล่องโฟมบรรจุอาหารเด็ดขาด เนื่องจากสารเหล่านี้มีผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำลายระบบฮอร์โมน ในร่างกาย มีผลต่อระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ และไต เมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตาหรือสูดดมเข้าไป ทำให้เยื่อเมือกเกิดการระคายเคือง มีอาการไอและหายใจลำบาก ปวดศีรษะ ง่วงซึม สมาธิสั้น มีผลต่อประสาทส่วนกลางและส่วนปลายทำให้เคลื่อนไหว ทรงตัวไม่ดีดังเดิม สำหรับผู้หญิงอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือมีอาการหงุดหงิดง่าย ซึ่งสารพิษจากกล่องโฟมที่ปนเปื้อนในอาหารเหล่านี้ จะได้รับจาก

1.อุณหภูมิความร้อนของอาหารที่อยู่ในถ้วยโฟม2.อาหารซึ่งบรรจุหรือใส่ในภาชนะที่ทำจากโฟม มีส่วนประกอบของน้ำมันสูง
3.ใส่อาหารไว้ในกล่องโฟมเป็นเวลานาน4.การทำให้เกิดความร้อน โดยนำอาหารที่อยู่ในถ้วยโฟมอุ่นในไมโครเวฟ
5.นำกล่องโฟมบรรจุอาหารไปแช่แข็งหรือแช่อุณหภูมิเย็นจัดเป็นเวลานานๆ

นอกจากการใช้บรรจุภัณฑ์โฟมติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาภายหลัง เนื่องจากเกิดการสะสมสารพิษในร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง เพราะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งเมื่อทำลายโฟมก็ทำให้เกิดมลพิษสร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนรวมในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันได้นั้น คือการปลูกจิตสำนึก โดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง ลด ละ เลิก การใช้บรรจุภัณฑ์โฟมเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ หรือภาชนะแบบอื่นแทน ดีกว่าการปล่อยให้ร่างกาย ถูกทำลายเพราะอันตรายจากสารเคมีทุกวัน และปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง