คอลัมน์: สังคมกีฬา: อัมพวัน พิชาลัย

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:34 น.

อัมพวัน พิชาลัย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดงาน "SACICT Craft Trend Talk" เชิญ Speakers วงการ Craft ระดับนานาชาติร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนและให้ทิศทาง ในการพัฒนางาน Craft พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้แนวโน้ม Craft Trend ของปี 2020 เมื่อวันก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง