มอบนโยบายปี'2563

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 00:00:30 น.

ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมเยี่ยมชมผลดำเนินงานภาพรวมของส.ป.ก. และผล ขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการจากทั่วประเทศ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง