กษ.ลุยเพิ่มแก้มลิงทั่วปท.แก้แล้ง-ท่วมยั่งยืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 00:00:57 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า โครงการพัฒนาแก่งน้ำ ต้อน เป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิง สองฝั่งลำน้ำชี จากทั้งหมด 34 โครงการ ที่กรมชลประทานดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2539 มีพื้นที่หนองประมาณ 6,196 ไร่ ความจุประมาณ 7.431 ล้าน ลบ.ม.สภาพปัจจุบันตื้นเขิน ช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณรอบหนอง ไม่ สามารถเก็บไว้ใช้ฤดูแล้งได้ ทำให้ชาวบ้าน  7 ตำบล 3 อำเภอ 33,877 คน พื้นที่การเกษตรโดยรอบกว่า 40,000 ไร่ขาดน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตร กรมชลประทานจึงเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้เป็นแหล่งกักน้ำสนับสนุน การเพาะปลูกในพื้นที่เกษตร อุปโภค-บริโภค ช่วยกักน้ำจากลำน้ำชีเมื่อประสบปัญหาฤดูน้ำหลาก และเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีแผนสร้างโครงการพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน(ระยะที่ 1) 4 ปี 2563-2566 รวมงบประมาณ  950 ล้านบาท หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะบรรเทาปัญหาอุทกภัยช่วงฤดูฝน หรือฤดูน้ำหลาก และการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรช่วงฤดูแล้งได้  40,000 ไร่ คาดว่าเพิ่มปริมาณเก็บกักจากปัจจุบันมีปริมาณเพียง 20 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 100 ล้านลบ.ม.ได้

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงเน้นให้เตรียมมาตรการระยะยาวช่วยเหลือประชาชน อาทิ เก็บกักน้ำเพิ่มกรณีฝนตกนำไปใช้ช่วงฝนทิ้งช่วง รวมถึงขุดลอกแหล่งน้ำ เตรียมหาพื้นที่เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งอ่างขนาดเล็ก แก้มลิง รวมถึงพื้นที่หลังเขื่อนให้สร้างฝายเพิ่มน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ป่าสมบูรณ์ภายใน 1-2 ปี สำหรับพื้นที่เกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วงไปแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจเพื่อหามาตรการช่วยเหลือและชดเชยความเสียหาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง