สนับสนุนการศึกษา

ข่าวเศรษฐกิจ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านผือ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมี นางเฉลิมพร ชื่นจอหอ ครูชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับมอบ อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทย ให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน ของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้อง ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ "Healthier, Longer, Better Lives-เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ