มติบอร์ดกบง. กดราคา'บี10' ช่วยสวนปาล์ม

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday August 31, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน ประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบขยายส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี10 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล (บี7) ที่ 2 บาทต่อลิตร และลดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล (บี7) ที่ 3 บาท ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ยังเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้บังคับใช้น้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซล เกรดพื้นฐาน โดยให้น้ำมันดีเซล (บี7) และน้ำมัน ดีเซล บี20 เป็นทางเลือก

ทั้งนี้ผลจากการใช้นโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 ทำให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ น้ำมันดีเซล (บี7) จากปัจจุบัน 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 1.25 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซล บี 10 จากปัจจุบัน -0.35 บาทต่อลิตร เป็น -0.60 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จากปัจจุบัน -4.20 บาทต่อลิตร เป็น -1.45 บาทต่อลิตร โดยการใช้กลไกด้านราคานี้จะเพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ สร้างความมั่นคงทางพลังงานที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบในประเทศ รักษาเสถียรภาพระดับราคา CPO ของประเทศ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และลดปัญหามลภาวะทางอากาศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ