บ้านปูทุ่ม5พันล้านซื้อหุ้นคืน จ่ายปันผลระหว่างกาล0.35บาท/หุ้น

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday August 31, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นของบริษัท คืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562-10 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี ซึ่งเงินปันผลต่อหุ้นดังกล่าว มีอัตราเทียบเท่า กับเงินปันผลระหว่างกาลในปีก่อนหน้า ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 27 กันยายน 2562

"การซื้อหุ้นของบริษัทคืนในครั้งนี้ ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ถือเป็นการตอกย้ำว่า บริษัทยังคงให้ ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทจากทุกกลุ่มธุรกิจ และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างมีประสิทธิภาพ"นางสมฤดี กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ