คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: สมุทรสาครร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน

ข่าวทั่วไป 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา ชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสมุทรสาคร พัฒนาเมือง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ใน ต.ท่าฉลอม และใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 ส.ค. 2562 รวมทั้งเป็น การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานในการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชน และประเทศ ชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคเอกชนและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ