สตูลส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองลดต้นทุนการผลิต

ข่าวทั่วไป Saturday August 31, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายไพฑูรย์ ชนะชู หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์ จ.สตูล กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์ จ.สตูล ได้จัด โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 2 ปี 2562 และบรรยายพิเศษการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมผ่านสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด เข้าร่วม จำนวน 50 คน ที่ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด อ.ท่าแพ จ.สตูล

ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้ และสนับสนุนสหกรณ์ภาคเกษตรขยายธุรกิจในการผลิตปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน ฯลฯ ตามนโยบายรัฐบาล ต้องการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ภายใต้โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาวิธีลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะต้นทุนเรื่องปุ๋ย ซึ่งจะต้องเร่งรัดจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ในราคา ที่ถูกลง 30% เนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


แท็ก เกษตรกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ