นศ.ฝึกงาน บล.บัวหลวง จัดกิจกรรม "ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 00:00:02 น.

ในทุกๆ ปี บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และฝึกงาน กับทีมผู้เชี่ยวชาญในบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งนอกจากเยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ทางบริษัทมอบให้แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายปลูกฝังการมีจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อสังคมและมีจิตอาสาช่วยกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เล่าว่า ทุกๆ ปี บริษัท เราจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานประมาณปีละ 20- 30 คน ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะปลูกฝัง ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมและฝึกการทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นนักศึกษาที่มาฝึกงานที่นี่จะต้องช่วยกัน คิดค้นและจัดทำกิจกรรมซีอาร์เอสร่วมกับพี่พนักงาน บ.หลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

ในปีนี้ น้องนักศึกษาได้ช่วยกันออกความคิด จัดกิจกรรม และจัดหาทุนโดยการจำหน่ายคูปอง ชิงโชค และออกแบบเสื้อยืดการกุศล เพื่อระดมทุนมาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า "ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน" ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปลูกต้นแสม และต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนในพื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลังถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก

ณฤทัย จองหยิ นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมนี้ว่า "ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่นๆ ทำให้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลดลงเป็น อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หนูอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนแห่งนี้อีกครั้ง"

นอกจากนี้ น้องๆ นักศึกษา ยังได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ ในโรงเรียนบริเวณชุมชนที่ทำกิจกรรม จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่โรงเรียนวัดคลองโคน และจากการพูดคุย สอบถามทางคุณครู จึงทราบว่าโรงเรียนดังกล่าว เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมี จำนวนนักเรียน 54 คน แต่งบประมาณอาหาร ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทีมนักศึกษาฝึกงานจึงได้กลับมาประสานงานกับทางบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์ รวมถึง คอมพิวเตอร์ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียน วัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยพี่ๆ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ต่างก็ใจดี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนและบริจาค เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารมื้อเช้าให้แก่เด็กๆ ของโรงเรียนดังกล่าว

ศุภลักษณ์ สุขศิลา นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เล่าความรู้สึกจากการ เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกรักษ์ปักเลน" ให้ฟังว่า "รู้สึกดีใจ และขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมาก ที่มอบโอกาสให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีๆ อย่างนี้ การมาฝึกงานที่นี่ได้รับอะไรกลับไปมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะการทำงาน หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ที่นี่ทำให้หนูได้ พบเพื่อนใหม่ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยดูแลช่วยเหลือกัน ขอขอบคุณบ้านหลักทรัพย์บัวหลวงนี้จริงๆ ค่ะ"

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต แต่ยังมุ่งมั่น ที่จะคิดค้น ริเริ่ม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ที่สร้างสรรค์และส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมและ สิ่งแวดล้อมตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง