คอลัมน์ทันโลกทันเหตุการณ์ กับแพทยสภา: ชีวิตสดใสในวัยทอง

ข่าวบันเทิง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย "ป้าไม่มีความสนใจเรื่องพรรค์นั้นเลย ทุกวันนี้ก็อดทนไป" คำพูดจริงที่น่าเศร้าของผู้ป่วยที่คลินิกวัยทองเมื่อสตรีเริ่มเข้าสู่ วัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ พวกเธอบางคนอาจมีอาการร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย หมดพลัง อารมณ์แปรปรวน จนต้องพึ่งพาหมอให้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน นอกจากนี้สตรีวัยทองยังควรได้รับการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและกระดูกพรุนที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัญหาช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมน เป็นปัญหาที่ ผู้ป่วยมีความอายที่จะแจ้งแก่หมอ โดยพบว่ามีผู้ป่วยเพียง 1 ใน 3 ที่แจ้งปัญหานี้แก่หมอและพยาบาล โดยส่วนใหญ่มีความอายและคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ต้องยอมรับ นอกจากปัญหา ช่องคลอดแห้งและระคายเคือง จะมีผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว ปัญหานี้มักจะเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อท่อปัสสาวะเรื้อรัง ปัสสาวะบ่อย กลั้นไม่ได้ ปัสสาวะเล็ด และปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของ ผู้ป่วย

ปัญหาช่องคลอดแห้งและระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง สามารถรักษาได้ โดยแพทย์จะทำการตรวจหาสาเหตุและความรุนแรง ของตัวโรค แล้วจึงทำการรักษา ซึ่งมีทั้งการรักษาโดยการปรับพฤติกรรม บริหารร่างกายช่วงล่าง แนะนำการใช้สารหล่อลื่นหรือสารให้ความ ชุ่มชื้น รวมถึงฮอร์โมนที่ใช้เฉพาะที่ที่มีการดูดซึมเข้ากระแสเลือด น้อยมาก และมีการศึกษาผลการรักษาที่ชัดเจนแล้ว

สตรีวัยทองจึงควรเข้ารับคำแนะนำการดูแลสุขภาพจาก สูติ-นรีแพทย์ และหากมีปัญหาช่องคลอดแห้ง หรือปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะ ก็ควรแจ้งแก่แพทย์และพยาบาล เพื่อให้ท่านมีสุขภาวะ ที่ดีขึ้น ไม่ต้องจำทนกับสภาพจำยอม และใช้ชีวิตที่สดใสในช่วงวัยทองบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชราอย่างมั่นคง


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว