คอลัมน์Tech for Life: ไทยทำ

ข่าวทั่วไป 1 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นี่คือ CAE 3D ซอฟต์แวร์คำนวณทาง วิศวกรรม (computer-aided engineering : CAE) ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในสามมิติ และติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิก (graphical user interface : GUI) ทั้งหมดบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (Windows operating system) และที่น่าภูมิใจก็คือซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดย คณะผู้วิจัยคนไทย โดยทุนวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ