คอลัมน์คุยกัน 7วัน หน: บังกลาเทศเลิกกฎหมายระบุ ความบริสุทธิ์ ในทะเบียนสมรส

ข่าวบันเทิง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

@koopnot01

หลังการต่อสู้อย่างยาวนาน ในศาล ในที่สุด สตรีมุสลิมในบังกลาเทศ ก็ได้รับสิทธิที่จะเลือกระบุคำว่า "ยังไม่ได้ แต่งงาน" แทนที่คำว่า "บริสุทธิ์"

เมื่อศาลฎีกาในบังกลาเทศมีคำตัดสินว่าต่อไปนี้สตรีชาวบังกลาเทศ จะไม่ต้องระบุข้อมูลในทะเบียนสมรสว่าตนเองเป็น "สาวบริสุทธิ์" (virgin) หรือไม่ จากเดิม แบบฟอร์มทะเบียนสมรสของบังกลาเทศ มีช่องให้ผู้หญิงเลือกกรอกสถานภาพสมรส 3 ตัวเลือก ได้แก่

1) "กุมารี" ซึ่งเป็นภาษาเบงกอล แปลว่า สาวบริสุทธิ์

2) หญิงม่าย (ที่สามีเสียชีวิต) 3) หย่าร้างแต่ล่าสุดศาลได้มีคำสั่งให้ถอดคำว่า "กุมารี" ออกจากแบบฟอร์ม ทะเบียนสมรส แล้วให้ใช้คำที่มีความหมาย ว่า "สตรีที่ไม่เคยแต่งงาน" (unmarried) แทน ส่วนช่องกรอกสถานภาพสมรสอื่น ได้แก่ "หญิงม่าย" และ "หย่าร้าง" ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้ฝ่ายชายต้องระบุสถานภาพสมรสของตนด้วย ว่าโสด หย่าร้าง หรือเป็นพ่อม่ายจากเดิมที่ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้

ขณะนี้ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย รัฐบาลสะดวกแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ หรือบอกว่า จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด แต่คาดว่าการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนสมรสจะมีขึ้นใน อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ภายหลังจาก มีการเผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มของศาลออกมาอย่างเป็นทางการ

คำตัดสินครั้งนี้มีขึ้นหลังจากทีมทนายความของกลุ่มเพื่อสิทธิสตรียื่นคำร้องต่อศาลเมื่อปี 2014 เรื่องให้เปลี่ยนแบบฟอร์มภายใต้กฎหมายแต่งงานและหย่าร้างแบบมุสลิมของบังกลาเทศ โดยชี้ว่า ทะเบียนสมรสของบังกลาเทศที่ใช้ในรูปแบบนี้มาตั้งแต่ปี 1961 ได้สร้างความอับอาย เหยียดหยาม และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสตรี

อินุน นาฮาร์ ซิดดิกัว หนึ่งในทนายสองคนในคดีนี้ระบุว่า พวกเขา เชื่อว่าสามารถต่อสู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้หญิงมากกว่านี้ ในอนาคต และคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์นี้จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้แก่สิทธิสตรีในบังกลาเทศ เนื่องจากการถามใครสักคนว่ายังบริสุทธิ์หรือไม่นั้นเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล อีกทั้งเป็นสิ่งที่น่าอับอายต่อผู้หญิง

กฎหมายว่าด้วยการสมรสของบังกลาเทศ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนั้น ถูกกลุ่มเพื่อสิทธิสตรีวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพและเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ การที่ผู้หญิงถูกจับ คลุมถุงชนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย นั้นก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปใน ประเทศนี้ จากมาตราหนึ่งของกฎหมายนี้ ที่ระบุว่า เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถสมรสได้ถ้าผู้ปกครองอนุญาต และเห็นว่าการแต่งงานนั้นเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อผู้สมรสเอง ซึ่งนักเคลื่อนไหวมองว่า กฎหมายดังกล่าวทำให้เกิด ปัญหา "เจ้าสาววัยเยาว์" ซึ่งเยาวชนถูกบังคับให้แต่งงานทั้งที่ยังไม่พร้อม และหลายครั้งนำไปสู่ปัญหาการ ล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความเท่าเทียมทางเพศในบังกลาเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประชากรของ ประเทศร้อยละ 90 จากจำนวน 168 ล้านคน นับถืออิสลาม ถือเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก อีกทั้ง ที่ผ่านมา อันดับความเสมอภาคทางเพศ ของบังกลาเทศดีขึ้นเป็นลำดับ โดย เริ่มขยับจากที่ 70 กว่าในปี 2016 ขึ้นมา เป็นอันดับที่ 48 ในปี 2018 จาก 149 ประเทศทั่วโลก ถือว่าเป็นประเทศที่มี ความเสมอภาคทางเพศสูงที่สุดในเอเชียใต้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ